Uslovi korištenja

Član 1. Uvod

Za vrijeme korištenja 15do3, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. 15do3 zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ove platformi kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. 15do3 nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila korištenja.

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju 15do3 pruža svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Platformu 15do3 treba shvatiti kao online sistem za rezervacije kozmetičke, Wellness & SPA, stilističke i druge usluge u isključivom vlasništvu salona trećeg lica, na kojem 15do3 nudi svojim korisnicima u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda na 15do3.

Shodno prethodno navedenom, sve objave na profilima salona, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na platformi 15do3, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika.

Način i uslovi korištenjem paketa definisat će se posebnim stavkama u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uvjeti korištenja naših paketa.

Kada korisnici platforme 15do3 zakupe određeni paket na korištenje u određenom vremenskom razdoblju to ne podrazumijeva da je 15do3 na bilo koji način korisnicima prepustio pravo utjecaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da partneri podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog profila partnera, a koji ne predstavlja vlastitu ponudu tog partnera.

15do3 je vlasnik virtualnog prostora sajta 15do3 i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu prezentacije svakog pojedinog korisnika, što uključuje veće ili manje mogućnosti partnera I njihove prezentacije na sajtu u skladu sa različitim paketima usluga 15do3 i zvaničnom cjenovniku istih.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da 15do3, kao i njegov prezent usluge korisnika:

1. Nije vlasnik salona
2. Ne proizvodi kozmetiku
3. Ne odgovara za loše pruženu uslugu

koje su objavljene na platformi, već to čine isključivo i samo registrirani korisnici platforme 15od3.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju platforme 15do3, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanoj uslugi ili bilo kojem drugom dijelu stranice. 15do3 čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca usluga i prodavača usluga, kao i članova međusobno.

U svrhu oglašavanja na platformi 15do3 korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na 15do3 daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi 15do3, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se 15do3 obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

15do3 garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratificiranim međunarodnim aktima.

15do3 garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju 15do3 može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo 15do3 Sarajevo, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika 15do3 je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

Svaki korisnik ili član stranice 15do3 ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu 15do3 dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

15do3 ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korištenjem 15do3 saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu i broj telefona 15do3 upotrijebi u svrhu slanja obavijesti, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz usluge koje je partner objavio. Korištenjem 15do3 saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Mogućnost reklamacije u roku od 5 dana od dana plaćanja

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na platformi 15do3 su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na 15do3 platformu uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju 15do3 te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „15do3“ , kao i svi ostali tekstovi i navodi na platformi 15do3 i svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih partnera, pri čemu 15do3, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. 15do3 se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava partnera na 15do3.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

15do3 zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na 15do3, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. 15do3 zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi 15do3 platformu.

Član 6. Garancija

15do3 platforma ne garantuje:

- tačnost, potpunost i/ili istinitost ponuda partnera u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
- nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
- da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
- da će treća strana legalno koristiti stranice 15do3 sve vrijeme.

Član 7. Odgovornost

15do3 se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

- korištenja stranice 15do3
- korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice 15do3
- informacija na stranici 15do3
- postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici 15do3
- postupaka korisnika 15do3
- upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
- korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime 15do3
- kopirajući stranicu 15do3 vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu pod drugom domenom zbog zloupotrebe iste

15do3 ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da platforma 15do3 shodno gornjim uvjetima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama 15do3 samo osigurava pristup.

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji platforme 15do3 da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, 15do3 oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja usluga koje nude partneri na 15do3, privremenom prolaznom pohranjivanju – caching, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge 15do3, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili partneru koji nudi uslugu, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. 15do3 ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Korisnici i partneri koji nude usluge, kao i treća lica, se obavještavaju da 15do3 nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga – zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Sarajevu.

Vlasnici 15do3 platforme zadržavaju pravo izmjene sadržaja na platformi 15do3 bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem 15do3, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja 15do3 i da ih u cijelosti prihvaća.

U Sarajevu, Januar 2019.
Sva prava pridržana.